Debra Murphee & Jimmy Swaggart

Separated

Jimmy Swaggart and Debra Murphee  

Fact Check

Jimmy Swaggart dated Debra Murphee.

Key Dates
Dating1988
More about Jimmy Swaggart and Debra Murphee
Less about Jimmy Swaggart and Debra Murphee

Couple Comparison

Name
Debra Murphee
Jimmy Swaggart
Debra Murphee
Jimmy Swaggart

Comments on Jimmy Swaggart and Debra Murphee

Recommended

Jimmy Swaggart Other Relationships