Maksim Vitorgan & Kseniya Sobchak

Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan
Separated

Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan  

Fact Check

Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan were married.

Key Dates
Married1st February, 2013
More about Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan
Less about Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan

Couple Comparison

Name
Maksim Vitorgan
Kseniya Sobchak
Maksim Vitorgan
Kseniya Sobchak
Age (at start of relationship)
40
31
Zodiac
Virgo
Scorpio
Occupation
Actor
Reality TV
Nationality
Russian
Russian

Comments on Kseniya Sobchak and Maksim Vitorgan

Recommended

Kseniya Sobchak Other Relationships

Kseniya Sobchak Other Relationships