Yevgeniy Koreshkov

Yevgeniy Koreshkov  

Age
46
Zodiac

Yevgeni Gennadievich Koreshkov (Russian: Евгений Геннадьевич Корешков; born 11 March 1970 in Ust Kamenogorsk, Kazakh SSR, Soviet Union) is a Kazakhstani former ice hockey player of Russian descent and a Russian ice hockey coach. He is a younger broth...

Birthday 11th March, 1970
Birthplace Ust Kamenogorsk, Kazakh SSR, Soviet Union
Zodiac Sign Pisces
More about Yevgeniy Koreshkov
Less about Yevgeniy Koreshkov

Six Degrees

Connect any celebrity with Yevgeniy Koreshkov to see how closely they are linked... romantically!

&
Recent connections involving Yevgeniy Koreshkov

    Comments on Yevgeniy Koreshkov